překlad hry The Battle for Wesnoth do češtiny

poslední úprava: 2021-01-21

obsah

úvod

Považuji se za hráče, ale čas se postupem doby stává vzácnějším, takže jsem si zvolil hru, která se mi líbí, běží nativně pod Linuxem a nenutí mne (je tahová) – The Battle for Wesnoth.

Při hraní jsem narážel na různé chyby v českém překladu, u Invaze z východu mi začalo čtení textů vadit a při Pádu do temnoty, kdy překlad popíral původní význam i sám sebe, už mi došla trpělivost a místo toho, abych přepnul na angličtinu, jsem zvolil obtížnější cestu a začal pro sebe překlad opravovat.

Správce českého překladu mé první pokusy začlenil a brzy byl tak velkorysý, že mi umožnil zápis do svého repozitáře. Podařilo se opravit mnohé chyby, ale stále jich ještě hodně zůstává. Na překladu pracovalo více lidí a každý má svůj sloh i své chyby. Já sám se pořád učím a něco z toho, na co už jsem přišel (můj poznámkový aparát), teď zkouším zveřejnit na této stránce.

Překlad také stále není dokončený, ve vývojové větvi je to ještě slabší, takže někdy mám drzost či chuť a překládám, ač se zatím za překladatele nepovažuji, spíše za korektora. Stane se ale, že mám větší radost z vlastního překladu než z dlouhého zápasu s cizími chybami.

Spousta užitečných informací pro to, jak přistupovat k překladu, je na stránce CS:Konvence. Stránka není ovšem udržovaná ani vhodně členěná, proto zde přicházím se svou troškou do mlýna.

1 opravy

Abych se v tom neutopil, když se moc zanořím a pokud možno nepřidával další chyby, snažím se dodržovat tyto zásady:

1.1 typografie

Mezi angličtinou a češtinou jsou rozdíly v typografii, které je také třeba překládat.

1.1.1 tabulka znaků

Následující tabulka obsahuje některé znaky, které se používají v českém překladu hry. Odkazy vedou na stránky Wikipedie, které obsahují kyblíky informací včetně dalších klávesových zkratek pro vkládání těchto znaků.

znaknázevUnicode Compose
krátká pomlčka 2013--.
dlouhá pomlčka 2014---
dvojitá otvírací uvozovka (99)201e,"
dvojitá zavírací uvozovka (66)201c<"
jednoduchá otvírací uvozovka (9)201a,'
jednoduchá zavírací uvozovka (6)2018<'
apostrof (9)2019>'

Mým pracovním nástrojem je editor vim (OS Linux). Zpočátku jsem výše uvedené znaky vkládal pomocí Ctrl+v u xxxx, kde xxxx je číselný Unicode. Pro vložení krátké pomlčky (–) je třeba stisknout Ctrl+v u 2013 (celkem 10 stisknutí kláves, pokud počítám i Shift na čísla).

Pak jsem objevil klávesu Compose a nastavil si ji na klávesu Prt Scr / SysRq, kterou jsem do té doby nepoužíval. Pro napsání krátké pomlčky mi teď stačí stisknout klávesy pouze 4x (Compose - - .).

1.1.2 pomlčka (ÚJČ, wiki)

V angličtině se používá dlouhá (—), v češtině krátká (–). I ta je ovšem delší než spojovník (-), který pomocí počítačové klávesnice napíšete nejrychleji.

Dlouhá pomlčka se v češtině používá, když usekává větu (místo výpustky). Na rozdíl od angličtiny je ale před ní mezera. Třeba —

Před pomlčku vkládám nezalomitelnou mezeru, protože při zalamování musí zůstat pomlčka na konci řádku a systém použitý hrou (Pango) to sám nezařídí.

1.1.3 výpustka

Výpustku ve hře zapisujeme pomocí tří teček... Systém hry používá proporcionální písmo a vysází je dobře – tedy s malými mezerami. Z tohoto důvodu je nevhodné psát výpustku jako jediný znak. Ten si své místo najde při použití neproporcionálního písma…

Pravidla českého pravopisu, Fortuna 2002, s. 68: Tři tečky nemají členicí funkci, proto užijeme za nimi ještě náležitého členicího znaménka tam, kde je to pro pochopení větné stavby nutné (kromě tečky).

S ohledem na výše citovanou poznámku umisťujeme v překladu hry mezeru za výpustku i na začátku věty, řádku nebo odstavce. Výpustku bez mezery si ponecháváme pro useknutí počátku slova (...rvená výpustka).

1.2 pravopis

1.2.1 velká písmena

Čeština nehýří velkými písmeny tolik jako angličtina. Dvouslovné názvy mají například velké písmeno jen v přídavném jméně – Ohnivé žezlo, Severní aliance... I pokud je v textu podstatné jméno uvedeno samotné, není třeba jej hned pentlit velkým písmenem, protože je zpravidla jasné, o čem se mluví (v celém tažení je jen jedno žezlo, není jich tam hromada a k nim jedno, které vládne všem).

Samotná přídavná jména se píšou malým písmenem (wesnothský).

1.3 skladba (syntax)

Pokud vám po poctivém doslovném překladu věta nezní česky, zkuste změnit slovosled – někdy to pomůže.

Čeština zas oproti angličtině používá více čárek, takže je třeba oddělit vedlejší věty. Samozřejmostí je oddělit čárkami oslovení.

Skloňování překládaných jmen je někdy jednoduché (lich, nekromant), někdy je to trochu oříšek (Krelanu).

1.4 sloh

To, že hru překládalo více lidí, se podepsalo na roztříštěnosti českého překladu – pro stejná jména, místa, věci se někdy v jednotlivých taženích nebo nápovědě používají různé výrazy. Užitečným pomocníkem pro sjednocení překladu je příkaz grep.

Některé sjednocené výrazy:

2 překlady

Poté, co jsem se mnohokrát delší dobu trápil s nějakým špatným překladem a často přitom začínal znova, jsem došel k závěru, že žádný překlad (původní znění) je lepší než špatný překlad.

Když při opravách překladů vidím něco, co v originále není, snažím se tvořivost předchozího překladatele zachovat. Už jsem ale narazil na případy, kdy byla jinakost způsobena odbytím přezkoumání fuzzy, což považuji za chybu v překladu.

Zastávám ten názor, že pokud nevládnu nářečím, slangem nebo starou češtinou, tak je dobré přeložit zabarvené původní znění do spisovné češtiny.

Také použití hovorové řeči neznamená dělat chyby (by jsi).

2.1 ustálení překladu (konvence)

2.2 trpasličtina

Ve hře je pro nářečí trpaslíku použita skotština. V českých překladech her se pro tento účel běžně používá moravština. Mně osobně připadá pro trpaslíky ušitá na míru ostravština s hornickým slangem (vše kratce – robota, heblo, fajsel, včil...). Jen ji neumím, takže ten dokonalý překlad trpasličtiny ještě čeká na někoho ze severu Moravy, nejlépe horníka. Moc toho není, zájemci rád poskytnu ukázku textu.


kontakt: lachim (vy víte co) emer.cz